Serversenter

Webspesialisten AS eier den nye primærlokasjonen i Oslo – i tillegg til at vi har redundans mot Digiplex og vår egen infrastruktur. Dette gir ekstra sikkerhet mot av uvedkommende får tilgang til datasenter og din server. Vårt siste datasenter ble ferdigbygget i 2010, i et dedikert bygg uten vinder eller andre risikomomenter.

Redundant kjøling

Serversenteret holder konstant 21 grader til enhver tid. Det er ventilasjon i taket over rack-skapene som blåser kald luft ned i kaldgangen og varm luft blir isolert på baksiden hvor den blir fjernet. Det blir da et evig kretsløp der de to sidene holdes separat fra hverandre. Vi har også 2 redundante og totalt adskilte kjølekretser hvorav hver av disse alene har kapasitet nok til å ta unna varmen som blir produsert fra utstyret.

Vi har utvendig kjøleutstyr i avsperret område for å forhindre tukling fra uvedkommende.

rack-lagring

 

Redundant strøm

Vi har sikret oss med dobbelt opp av UPS, som sørger for at maskiner holder seg oppe selv om strømmen går plutselig og som utvjevner strømforskjeller/overspenning. UPS alene kan holde alle serverne i gang i mange timer. Det normale i andre serversentre er at man kun har 5-10 minutt batteritid før dieselaggregat må være startet og batteriet er tomt.  Slike aggregat testes gjerne kun en gang per år på grunn av kompleksiteten og lydnivået, og det er typisk at når man først får bruk for dem at de ikke starter eller at ytelsen er for dårlig. Derfor har vi valgt å bygge opp UPS-kapasiteten og først kjøre i gang aggregat hvis det er forventet nedetid over en viss varighet over 4-5 timer. Ved et strømbrudd må ingen ekstra funsjonalitet slås på, batteriene er allerede i bruk.

Vi har 2 redundante UPS kretser for å sikre oss mot feil i en. Altså en A+B løsning på strømforsyningen til hvert skap. Hver eneste server har også minst to strømforsyninger hvor de får strøm fra hver helt adskilte strømkrets/UPS. Det er med andre ord ingen steder hvor kretsene krysser.

 

Redundant Internett

Dersom en fiberlinje skulle gå ned, finnes det fortsatt failover som automatisk tar over. Merk at vi leier våre egen linjer og har dedikert trafikk. Vår primære linjeleverandør PowerTech har vært i markedet siden Internetts norske barndom i 1993 og brukes av noen av de største nettstedene i Norge.

 

Nødserver og backup

Webspesialisten har alltid tilgang til reserve-servere. Disse settes inn dersom det ikke er sannsynlig å få reparert server/servere på kort nok tid. Takket være Idera sin patenterte R1Soft CDP backup-teknologi, så kan vi starte tilbakekopieringen av en hel server med operativsystem og databaser til en ny server innen få minutter fra situasjonen oppstår. R1Soft har sertifiserte disksafer for å sikre integriteten til backupene våre.

Automatisk brannslukking

Serversenteret er utstyr med et slukkeanlegg som vil sørge for å slukke branner automatisk uten å skade folk eller utstyr. Sensorene i anlegget vårt tar kjemiske prøver av luften konstant og vil reagere før det utvikles til en brann. Vaktsentralen/brannvesenet vil da også varsles automatisk, slik at slukkeanlegget allerede er utløst mens disse er på vei. Nærmeste brannvesen er kort vei unna.

Vi benytter slukkegassen Novec 1230 som er harmløs ovenfor følsomt datautstyr og som er mer miljøvennlig/ufarlig enn Inergen og Argon-baserte slukkeanlegg som ble brukt før og som mange eldre datasentraler forsatt bruker. Selv bærbare datamaskiner og mobiltelefoner kan puttes oppi denne væsken (ser ut som vann) uten at de stopper eller blir påvirket. Slukkesystemet er utviklet av 3M som er en kjent Internasjonal leverandør.

Hardware brannmur

Vi har tradisjonell brannmur som sørger for å kun slippe igjennom trafikk/tjenester som du som kunde ønsker. All annen trafikk blir stoppet. Dette er en viktig del av vårt forsvar.  Intrusion detection og 0-day beskyttelse er også viktig funksjonalitet vi stiller opp med.

Som kunde hjelper vi deg med å sette opp den beste teknologien mulig, innenfor ønsket budsjett. Særlig innenfor Linux er det masse programvare som vi betrakter som obligatorisk og som ikke koster noe utover å ha kunnskapen til å bruke den.