Serversenter

Webspesialisten AS skiller seg fra store deler av bransjen ved å eie og ha bygget eget datasenter i Oslo (DC1) med det siste av teknologi for å understøtte drift av servere og infrastruktur.  I tillegg har vi redundans mot litt eldre, åpne datasentre som Digiplex (DC2). Informasjonen under gjelder i hovedsak vårt primærsenter DC1, som vi anser for å ha den beste totalbeskyttelsen og som er optimalsert for managed drift.

Redundant kjøling

Serversenteret holder konstant lav temperatur til enhver tid. Det er ventilasjon i taket over rack-skapene som blåser kald luft ned i kaldgangen og varm luft blir isolert på baksiden hvor den blir fjernet. Det blir da et evig kretsløp der de to sidene holdes separat fra hverandre. Vi har to redundante og totalt adskilte kjølekretser både innvendig og utvendig hvor hvert av disse har kapasitet nok til å ta unna all varmen som blir produsert fra serverne. Utvendig har vi kjøleutstyr med tak og sperringer for å forhindre tukling fra uvedkommende og påvirkning fra snø og gjenstander.

rack-lagring

 

Redundant strøm

Vi har sikret oss med redundant eller dobbel nødstrøm, som sørger for at maskiner holder seg oppe selv om strømmen skulle gå plutselig. Disse utvjevner også strømforskjeller/overspenning i det daglige for å sikre kostbart serverutstyr.

Hver strøm/nødstrømkrets (UPS+underfordeling+batteri) alene kan holde alle serverne i gang i mange timer uten å måtte håpe på at dieselaggregatet starter. Ved et strømbrudd må ingen ekstra funsjonalitet slås på, batteriene er allerede i bruk.

Hver server hos oss er tilknyttet to ulike PDU-enheter, slik at en kortslutning i en strømforsyning eller en sikring vil ikke føre til nedetid. Vi kan også skru av/på hvert uttak fra vårt driftssenter.

Redundant Internett

Dersom en fiberlinje skulle gå ned, finnes det failover som automatisk tar over trafikken. Merk at vi leier våre egen linjer og har dedikert trafikk. Vår primære linjeleverandør PowerTech har vært i markedet siden Internetts norske barndom i 1993 og brukes av noen av de største nettstedene i Norge.

Hver server hos oss er tilknyttet to stykk 1 Gbps porter, slik at utfall av en port/linje vil ikke føre til nedetid.

Nødserver og backup

Webspesialisten har alltid tilgang til standardisert reserveserver. Disse settes inn dersom vårt verksted på serversenteret ikke kan reparere serveren på kort tid eller ingen er tilstede. Takket være R1Soft CDP backup og vår avanserte infrastruktur, så kan vi starte tilbakekopiering av en hel server med operativsystem og databaser til server innen minutter fra kritiske situasjonen oppstår – enten lokalt eller eksternt. R1Soft sin løsning har sertifiserte disksafer for å sikre integriteten til backupene.

Automatisk brannslukking

Serversenteret er utstyr med et nytt slukkeanlegg som vil sørge for å slukke branner automatisk uten å skade folk eller utstyr. Sensorene i anlegget vårt tar kjemiske prøver av luften og vil reagere før det utvikles til en brann. Vaktsentralen vil da også varsles automatisk, slik at slukkeanlegget allerede er utløst mens disse er på vei.

Vi benytter slukkegassen Novec 1230 som er harmløs ovenfor følsomt datautstyr og som er mer miljøvennlig/ufarlig enn Inergen og Argon-baserte slukkeanlegg som ofte brukes. Dette skyldes at senteret vårt er såpass nytt og vi kunne bruke det siste av teknologi.

Hardware brannmur

Vi har brannmur som sørger for å kun slippe igjennom trafikk/tjenester som du som kunde ønsker. All annen trafikk blir stoppet. Dette er en viktig del av vårt forsvar.  Intrusion detection og zero-day beskyttelse er også viktig funksjonalitet vi stiller opp med og som kan tilpasses den enklete kunde.

Vi hjelper deg med å sette opp den beste teknologien mulig, innenfor ønsket budsjett. Vi har lang erfaring av drift både innen Linux og Windows.