Eiendom

Lokale på Majorstuen til leie. Det kan brukes som lager, ladestasjon for elsparkesykler, sykkelverksted, øvingsstudio, kaldtlager, verksted og mye annet. Har vært brukt som datasenter i 10 år og har vært brukt som ladestasjon for 70 el-sparkesykler ett år.

Bruttoareal på ca. 60 kvm, med ca. 40 kvm p-rom med antistatistik belegg i bygget til høyre på bildet og lite lager/ventilasjonsbygg/skjul ute på ca. 12 kvm.

Lokalet kan dermed tilpasset ulike leietagere.

Også åpen for å selge – som potensiell leilighet for utviklere. Mer eller mindre plan klar.