Eiendom

Lokale på Majorstuen til salgs. Det kan brukes som lager, ladestasjon for elsparkesykler, sykkelverksted, øvingsstudio, kaldtlager, verksted og mye annet. Har vært brukt som datasenter i 10 år og har vært brukt som ladestasjon for 70 el-sparkesykler ett år.

Bruttoareal på ca. 60 kvm, med ca. 40 kvm p-rom med antistatistik belegg i bygget til høyre på bildet og lite lager/ventilasjonsbygg/skjul ute på ca. 12 kvm.

Konvertering til leilighet

Det er muligheter til å konvertere bygget til leilighet, med verdiøkning. Dette er planen vår å gjennomføre, men det vil ta lang tid og må forhandlinger til med borettslag. Derfor er vi åpne for salg så lenge man tar høyde for potensialet bygget får som ferdig leilighet.