3 noder docker swarm

Vi tilbyr bare-metal docker noder som kjører i cluster eller swarm. Dette er løsningen for applikasjoner som trenger en effektiv HA og har relativt enkle applikasjoner som trenger kraftig og hurtig prosessering. Docker installeres på hver maskin og det kobles opp gjennom swarm.

Løsningen styres via Portainer.

En kort video om løsningen: 3 Node Docker Swarm and Portainer

Løsningen hos oss settes opp med overvåkning og 3 fysiske servere.