product

Backup as a service (BaaS)

Vi tilbyr en norsk tjeneste hvor vi tilbyr hele spekteret av backuptjenester for en bedrift. Alle data blir lagret trygt i Norge og vi gjør en nøye gjennomgang sammen med kunde i forhold til hva det skal gjøres backup av, hvor ofte og hvordan.

Denne delen av jobben kan være omfattende og vår løsning er managed. Det betyr at vi vil finne frem til de beste mulige løsningene for de ulike servere, arbeidsstasjoner og filservere – og overvåke dette 24/7.

Vår erfaring med 20 års drift og hjelp til kunder med egendrift gjør at vi også søker å unngå å stole på ett system for de mest kritiske dataene. Noe av dataene kan være ekstra sensitive og må krypteres på en god måte.

Sjekk av kjørte backuper

Det å ha satt opp et dyrt backupsystem er ofte ikke nok. Hvis man ikke overvåker dette og faktisk tester backupene jevnlig, så har man ikke backup etter vår mening. Da gambler man med en av bedriftens viktigste ressurs. I vår løsning har vi ansvar for å følge opp backupjobber fra dag til dag. Dette er noe man sjelden har tid til som it-ansvarlig. I stedet stoler man ofte på at det virker.

Kryptovirus/løsepengevirus

Den mest utbedte måten for virus i disse dager er kryptovirus. Disse rammer også skytjenestene man har koblet til sine disker, slik som Dropbox og Microsoft sine skyløsninger. Eneste virkelige kuren mot dette er ikke bare en backup – men en backup som er over litt tid. Ellers risikerer man å bare rulle tilbake allerede infiserte filer og man har en stor jobb.

Backup og kostnader

En bedrift som ikke tenker på backup i dag, vil trolig ikke finnes om få år. Det er slått fast i en britisk undersøkelse at 90% av bedrifter som opplever tap av data, ikke finnes to år senere. Data er så utrolig viktig i våre dager, men dessverre merker man det ofte ikke før de er borte.

Serverbackup

Filservere, fagsystemer og annet

Arbeidsstasjoner

Windows og Mac-arbeidsstasjoner

Overvåkning

Daglig overvåkning og rapporter

Ofte stilte spørsmål

Selv dette er ikke nødvendigvis lønnsomt. En ting er selve maskinvaren, en annen er lisensene, vedlikehold av serveren og ikke minst kontroll av jobbene som kjøres. Det er nesten en heltidsjobb hvis man tar seg av alt dette selv og trolig en av de viktigste jobbene i bedriften hvis man håndterer kundedata. Vi har f.eks. infrastruktur og systemer som varsler oss om vi ikke har sjekket backup eller hvis mengden med data stopper opp. Dette ville man neppe satt opp i egen bedrift.

Ønsker man sikkerhet utover ett datasenter, så er dette noe vi mer enn gjerne tilbyr. Vi kan også i noen tilfeller lagre våre backuper ut i en skyløsning etter eget ønske. Detaljer om dette avtales med hver kunde.

Vi kan ta spesialisert backup kun av databaser også, både MS SQL Server, MariaDB, MySQL, Postgresql og mange andre. Vi kan også lage script ved behov for ekstra tilgjengelige backuper.

Vi har mye maskinvare og kan tilby gjenoppretting også mot vårt datasenter, slik at man har en disaster recovery data center-beredskap. Ellers gjør vi også tilbakekopiering til renset utstyr hos kunden - og dette kan inkludere uttrykning (Oslo-området).