product

Backup Veeam

Vi er en BaaS-leverandør (Backup as a Service) og kan for eksempel stå for backup av hele VMware og Hyper-V-verter med virtuelle maskiner. Både på fil, databasenivå og vm-nivå uten agenter.

Andre løsninger vi kan ta backup av er skybaserte Office 365/Sharepoint/Onedrive, AWS, Azure, Google Cloud, vm appliences, applikasjoner, NFS-backup/file-shares. Samt mer tradisjonell beskyttelse av de ansatte sine arbeidsstasjoner og fysiske servere on-premise og i skyen.

Lokal backup i deres egne lokaler

Vi leverer maskinvare (on-premise) mer eller mindre ferdig konfigurert med Veeam for å ta backup av deres servere. De kan være virtuelle, fysiske eller befinne seg eksternt i Azure, AWS eller Google Cloud.

Vi står for all overvåkning, support og service, samt sørger for at dere har korrekte lisenser.

Backup kopieres videre på en smart måte til vårt datasenter for ekstra kopier i tilfelle brann eller katastrofale hendelser.

Løsningen vi leverer innebærer at man lokalt kan sette opp nye jobber og kan gjenopprette filer, enkeltdatabaser (SQL server) eller hele maskiner. Det er ofte valgfritt om man vil ha agenter på serverne.

Gjennom vår «Service Provider Console», en webløsning med 2FA, får man som kunde god oversikt over alt av jobber på en oversiktlig måte.

Backup i våre lokaler

Vi kan også ta backup direkte av deres klienter, servere og utstyr uten å etablere utstyr lokalt, selv om dette vil kunne være fordel i en del tilfeller.

Disaster Backup

Har dere i dag Veeam hos en annen leverandør eller dere har lisenser in-house, så kan vi også være mål for deres backup off-site selv om dere ikke bruker oss lokalt.

Angi oss som mål for disaster-backupen direkte i programvaren til Veeam og med få tasteklikk går deres backup inn i ett av Norges tryggeste datasentre med full GDPR-complience. Backupen kjører over sikret SSL-forbindelse.

Gjenoppretting og tilbakesetting

Ved situasjoner, så kan deres servere og instanser opprettes på utstyr hos oss dersom det er ønskelig.

Ransomware beskyttelse

Programvaren sørger for kontroll av backuper og låses historisk etter kjøring slik at man er sikret en god backup til enhver tid.

All backup i Norge

Våre tjenester foregår/drifts kun fra datasentre i Oslo/Norge og sikrer enkel oppfyllelse av alle regulatoriske/GDPR krav som stilles. Vi er en helnorsk MSP og er ProPartner hos Veeam.

Backup kan sikres/krypteres på jobbnivå med egen nøkkel, slik at selv ikke vi som oppbevarer backupene deres kan få tilgang til innhold.

Serverbackup

Filservere, fagsystemer og annet

Arbeidsstasjoner

Windows og Mac-arbeidsstasjoner

Overvåkning

Daglig overvåkning og rapporter