BACKUP OG SIKKERHET

R1Soft er i bruk av de største firmaene i verden, blant annet Cisco, og er sertifisert etter en rekke standarder som setter krav til kvaliteten på sikkerhetskopien.

Fjernbackup

Serversenteret vårt er høyteknologisk og benytter høyfølsomme sniffesensorer som vil oppdage branntilløp før det rekker å antenne noe. Det vil dermed gå direkte varsel til brannvesenet, samt at et høyeffektivt slukkemiddel vil utløses automatisk. Dette er ikke gammel teknologi som argon/inergen og det er heller ikke vann. Senteret er også sikret mot innbrudd. Det har ingen vinduer, har armert betong og er døgnovervåket via to separate system, samt meget kort vei til nærmeste Politistasjon og alarmselskap.  Dersom alt alikevel skulle feile, så har vi uansett det som kalles en off-site backup. Denne kan brukes for å gjennopprette data på egne eller andres server i andre serversentre dersom det primære serversenteret går ned som følge av et totalhavari av hele senteret.

RAID1 konfigurasjon som standard

Alle våre servere settes som standard opp med det som kalles RAID 1. Dette vil si at hvis en harddisk i serveren feiler, så vil ikke serveren slutte å fungere fordi det finnes en 100% identisk kopi på harddisk nummer 2 i serveren. I tillegg til at dette kan hindre datatap, så hindres nedetid som følge av feilen. Harddisker som feiler er den mest vanlige årsaken til datatap, da det er bevegelige slitedeler som beveger seg i høy hastighet med høy presisjon. Ved meget kraftig brukt server øker muligheten for diskfeil. Rent teoretisk kan to harddisker feile samtidig, derfor er ikke RAID1 å anse som en backup slik som R1Soft ImageBackup er.

Haddisker vil alltid feile

Vi har som utgangspunkt at harddisker alltid vil krasje. Alle harddisker opererer med en såkalt Mean time between failures (MTBF), altså en gjennomsnittstid en disk kjører før den begynner feile (du finner denne i dokumentasjonen på harddisken).  Før denne tiden nåes bør diskene byttes ut og det er noe vi holder kontroll på. Hos andre leverandører lar de det skure og gå til diskene ryker, og du overtar gjerne brukte servere som andre kunder har brukt, slik at du aldri vet hvor lenge den har kjørt.

Imidlertid kan man aldri vite sikkert at disken vil holde så lenge. Temperatur, bruk, plutselig strømtopper og andre forhold kan redusere levetiden. Derfor kjører vi normalt diskene på serveren du leier i RAID1. Du vil da ikke merke noe til en enkelt diskfeil, den andre disken har alltid en nøyaktig kopi av dataene på disk nr. 2 og fortsetter akkurat som før. Dermed kan vi bytte ødelagt disk uten nedetid.