Hardware raid vs Software raid

Vi har testet mange ulike konfigurasjoner og sjekket dokumentasjonen rundt dette over lang tid.

Det har lenge vært en etablert sannhet at hardware raid alltid er best på enterprise-systemer med mye skrivning til disk og at det nærmest er obligatorisk på servere.

Med dagens SSD-disker i utstrakt bruk og i systemer hvor man kun bruker RAID1 og for eksempel to disker, så tyder våre undersøkelser at det det ikke er noen gevinst med hardware raid. Dette blant annet fordi prosessoren ikke trenger regne på paritetsbit.

I tillegg er CPU generelt i dag langt mindre involvert i beregninger ved lagring ved bruk av software-raid slik den var før.

Hardware raid introduserer faktisk en svakhet – et ekstra ledd i systemet som kan feile – ved at det som regel bare er ett hardware raid kort og all trafikken går gjennom denne. Dette kan fort ryke hvis det jobber for hardt eller blir for varmt. Siden det finnes ulike kort og de ikke passer i alle type maskiner, så vil det ta lenger tid å få en slik server opp igjen. Man har altså ikke like god nytte av dobbelt sett med disker og kan totalt sett oppleve høyere nedetid enn uten. Vi har en rekke erfaringer med slike dyre kort som har røket. Siden kortene er dyre og ikke kan kjøpes hvor som helst, kompliserer dette bildet.

Er det tilfeller hvor hardware raid lønner seg? Så absolutt. Har man mange disker og raid5/6, så vil man få en viss ytelsesforbedring – særlig på tradisjonelle disker.

Vår anbefaling er derfor at det ikke er noen merkbare ulemper med software raid og at dette bør brukes i systemer med to disker i RAID1.