IT-konsulent inkludert

I våre løsninger for dedikert server er en IT-konsulent inkludert i leieprisen. Her skiller vi oss fra markedet. Vakten hos oss er i praksis en høyt utdannet norsk tekniker som har tilgang til både deres server og ofte deres programvare.

Basert på samarbeid og manualer for akkurat deres server og serveroppsett vil vi utføre ulike jobber uten kostnad. Eksempelvis overvåker vi vanlige parameter som diskytelse, trafikk og CPU/minnelast, men vi kan også sette opp mer avansert overvåkning som utløser arbeid fra vår side i situasjoner med avvik. Dermed kan din applikasjon eller server raskere fikses ved at vi umiddelbart starter feilsøke på all programvare vi har tilgang til på deres server – ofte før man som kunde rekker å reagere.

Skulle en server gå ned på OS-siden eller av maskinvare-årsaker, så har vi alltid en server klart som vi kan migrere til via backup eller via manualer for nytt oppsett av ny server – med påfølgende konfigurasjon for videre drift. Kan vi lokalisere feilen til f.eks. en databasemotor som har stoppet, kan vi forsøke sjekke logger og muligens prøve starte den eller appplikasjoner på nytt hvis vi anser det trygt.

For kunder uten egen IT-ansatt, så kan bedrifter ofte klare seg med vår tjeneste. Vi bistår med å koble opp maskiner mot serveren, enten det er Remote Desktop eller egne applikasjoner som kjører i samarbeid med lokalt fagsystem. Eller kommunikasjon mot tredjepart-leverandører løpende, slik at man som kunde slipper tenke like mye på IT-driften.

Det med liten skrift

All support fra vår side baseres på etter best-effort prinsippet. Det kan være løsninger som vi ikke har kompetanse på og som derfor kunden selv må bidra til eller utføre.

Blir vi gitt instruksjoner fra kunde på hvordan ting skal håndteres. så følger vi disse. Som regel lærer vi fort å kjenne våre kunder og programvare slik at vi kan være en effektiv avlastning/tillegg til kundens eksisterende ressurser. Eksempelvis har vi kunder som bruker lukket programvare og hvor feil må rapporteres til tredjepart – noe vi gjør for kunden hvis vi ser at feilen ikke kan løses på server/tilgjengelig programvare.

Gjennom nå over 25 års drift, så har vi vært borte i veldig mange ulike systemer både på Windows og Linux-siden. Vi kjenner godt til DevOps-prosesser, utvikling og forsøker løpende å oppdatere oss på ny teknologi.