Drift av IT-systemer og servere til fastpris

Vi etablerte oss i 1999 og drifter alt fra enkle servere til komplekse større systemer med redundans i alle ledd. Fokuset for all vår drift er å løse problemer før de kan oppstå og til en pris kunden kan leve med.

Siden vi ikke tar betalt per time, så er det i vår interesse å sikre at systemene er godt satt opp fra start av og ikke krever brannslukking og skippertak. Å sette opp et IT-system kan være enkelt, å drifte dem sikkert og kostnadseffektivt er den komplisere biten.

Løsningene vi leverer prøver bringe frem den beste blandingen av sky og egen drift: Vi står for maskinvaren og infrastrukturen rundt slik at man som kunde ikke trenger tenke maskiner/vedlikehold. Samtidig blir prisen gjerne meget konkurransedyktig selv med vår 24/7 IT-vakttjeneste og overvåkning.

Gratis flytting og prosjektleder

Ønsker din bedrift å flytte til oss, så bidrar vi gratis med vår kompetanse og tid på alle ting vi kan gjøre. Vi er godt kjent med mange ulike fagsystem, driftskritiske nettbutikker og VPN-løsninger.

Sky vs oss

Med oss får du altså begge deler – beste fra sky, en lavere pris per lagringsenhet/trafikk, større fleksibilitet, raskere hastighet, øyeblikkelig norsk support (uten å tenke på lommeboken), enklere GDPR og egen oversikt over ressurser.