Drift

Webspesialisten kan stå for drift og i praksis være bedriftens it-avdeling i forhold til skytjenester og servere fra flere aktører i markedet. I en samlet pakke får man også løpende rådgivning i forhold til integrering og vurdering av nye tjenester – også eventuell nedskalering.

Skyleverandøren kan være Amazon, Microsoft eller Google – samt en rekke andre. Vår rolle er da å kordinere dette og sørge for den optimale løsningen. Vi blir da en tredjepart som kan gjøre disse vurderingene fra et teknisk ståsted.