Fjernstyring

I tillegg til drift av servere, har vi også kunder innenfor ASP-drift. Det vil si drift av bærbare og stasjonære datamaskiner på kundens lokasjon. I slike tilfeller er det nyttig for oss å kunne se din datamaskin nøyaktig slik du ser den. Derfor har vi en ferdiglaget fjerstyringsprogram du kan laste ned.

Fjernstyring – nedlastning

– Klikk på lenken under, velg Åpne eller Kjør minst to ganger (litt forskjellig i ulike nettlesere).
– Du vil få noen sikkerhetsadvarsler av typen «Vil du tillate dette?». Velg «Ja».

For at vi skal kunne se din skjerm, så må du informere oss om koden du får opp per e-post, sms eller telefon. Straks du har gjort dette, skal vi nok fikse problemet ditt.

Fjernstyring – nedlastning

Viktige vilkår

Dette er en frivillig tjenste vi tilbyr både kunder og andre for å kunne løse lokale problemer du måtte ha, altså utenfor vårt egentlige ansvarsområdet/kontrakt. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å løse problemet og vi har lang erfaring på mange IT-områder, så kan vi aldri garantere at vi ikke gjør feil.  Ved å la oss fjernstyre, godtar du også å holde oss skadesløse/ansvarsfrie for eventuelle feil, skader eller økonomiske/andre tap på noen som helst måte.

Skjermbilder du vil kunne møte

I nettleseren Firefox vil du få boksenene under. Her velger du Lagre fil i skjermbilde 1. Klikk deretter på blå nedoverpil i skjermbilde 2 og dobbeltklikker den nylig nedlastede filen kalt TeamViewer og velger Åpne på sikkerhetsmeldingen.

I nettleseren Internet Explorer får du denne, som du velger Kjør på:

Til slutt får du denne: