Flytting og IT-drift

Kostnadsfritt kartlegger vi deres utstyr og flytter eventuelt alt eller deler av deres datautstyr/programvare til ett av våre datasentre i Oslo. På forhånd vil du som kunde vite nøyaktig hva dette vil koste hver måned.

Vi tilbyr komplett drift av servere, fagsystemer fra ulike leverandører, arbeidsstasjoner og løpende integrasjoner underveis uten timekostnader.

Vi leverer oppetidsgaranti på 100%. Brytes garantien, får bedriften hele månedsbeløpet tilgode.

Avtaler med oss kan inkludere oppmøte i andre datasentre/lokaler ved behov. 24/7 support er inkludert som standard.

Webspesialisten AS er et lite – men effektivt – privateid helnorskt selskap. Vi drifter hovedsaklig utstyr for kunder med mellom 5 og 500 ansatte og har særlig kompetanse på servere og datasenter. Ett av våre heleide datasentre er på Majorstuen i Oslo, med nær 10 års drift uten nedetid. Vi er også tilstede på blant annet Digiplex sitt datasenter Ulven.