Installere docker i Rocky 9

Docker er ekstremt populært og enkelt å bruke.

Følg disse instruksjonene for å få docker opp og gå.

sudo dnf install ‘dnf-command(config-manager)’

sudo dnf config-manager –add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

sudo systemctl start docker

sudo systemctl status docker

sudo systemctl enable docker

docker