product

IT Drift

Webspesialisten tilbyr ASP-Drift, men vi tilbyr også å være din IT-avdeling. Vi leverer maskiner og utstyr som er ferdig konfigurert for deres bruk. Som kunde betaler du en fast pris per medarbeider. Vi garanterer for oppetiden på alt utstyr som vi leverer. All drift er basert på fjerndrift, derfor leverer vi spesialtilpasset PC’r som lar oss fjernstyre og reinstallere Windows/operativsystem selv om din PC har krasjet.

Fast månedspris inkluderer altså maskinvare, nødvendig infrastruktur (brannmur med trådløst nett, ekstra server i bedriften for management) og service. Det tilkommer ingen timeskostnad for support, oppsett eller reinstallering, uansett årsak. Vi jobber forebyggende hver eneste dag og du kan lese mer om hvordan vi gjør dette under.