product

IT-drift (ASP)

Webspesialisten tilbyr drift av deres it-løsninger (ASP), der kunden er. Vi har særlig gode løsninger for små til mellomstore bedrifter som ikke har egen it-avdeling og som vil ha et forutsigbart budsjett uavhengig av hva som skjer med it-utstyret.

Eksempel på en driftspakke kan inneholde:

 • Helt ny bærbar eller stasjonær datamaskin til hver ansatt
 • Sentral kjøring av applikasjoner hos oss
 • Helt ny lokal avlastningsserver / hjelpeserver
 • God fjernstyring av alle maskiner
 • Lisenser innen Office og andre Windows-programmer som Word, Excel etc.
 • E-postkonti, Backup, antivirus og andre lisenser

Forutsigbar IT-drift

I vår ASP-modell fokuserer vi på å levere systemer og maskiner som er gjennomtestet og stabile. Derfor fakturerer vi heller ikke for vårt arbeid på timebasis. I henhold til avtale sørger vi for god oppetid og eventuelle feil enten på lokale datamaskiner eller hos oss vil fikses uten ekstra kostnad. Dette selv om den enkelte skapte feilen selv.

Det vi vil trenge for å utarbeide et tilbud er som regel:

 • Antall stasjonære/bærbare PC dere trenger (fordeling)
 • Hva dere bruker av programvare (kontorprogrammer, fagsystemer o.l.)
 • Event. særkrav til en eller flere av maskinene
 • Behov på serversiden (i vårt datasenter)
 • Behov for eget nettverk

Nye datamaskiner

Ved oppstart leveres bærbare/stasjonære

Ferdig nettverk

Vi setter opp nett hos dere ved behov

Fjerndrift

De fleste problemer løses via fjerndrift