Rack med drift inkludert

Hvis deres bedrift har servere i dag og ønsker sette ut driften av disse, så kan det være mye å spare på vår løsning. Hvis dere har et datarom i dag, så slipper slipper dere med denne løsningen utgifter til dyr UPS-nødstrøm, vedlikeholdsavtaler, batterier, vedlikehold, overvåkning, bakvakt og mye, mye mer. Vi tar oss av all drift, patching og oppgraderinger løpende til fast pris hver måned.

Priser for tjensten ligger på fra 5000 per mnd og noe oppover, avhengig av størrelsen på utstyret dere ønsker få inn. Ofte en brøkdel av hva man har av faste utgifter til et datarom om man kun drifter eget utstyr. Man kan leie plass med drift fra 1U og oppover til hele rack.

Rent praktisk kan vi komme og hente utstyret og frakte det/montere inn i våre sikre lokaler, hvor ingen kunder har adgang.

Basert på behov, så kan vi også stå for serverne da dette kan spare mye strøm og øke oppetiden. Lisenser kan som regel overføres.

Ring oss på tlf 21 91 81 45 for en samtale!