Rackskap

Webspesialisten er et privat familieeid firma som har drevet med utvikling og særlig drift siden 1998. Vi bygde vårt eget datasenter i 2009, i tillegg til at vi disponerer rom på Digiplex og flere andre datasentre i Oslo-området.

Vi leier ut plass i rackskap til bedrifter som foretrekker å eie sine egne servere og event. nettverksutstyr. Vi kan godt ta ansvar for både å ta imot maskinvare og sørge for å bytte denne ved problemer, gjennom noe som kalles Managed Colocation.

Høy sikkerhet

Av sikkerhetsgrunner er det kun vårt eget personell som har tilgang til rackskapene og bygget.

Det er et krav om at alt utstyr skal være moderne og være utstyrt med redundant konfigurasjon. Dette gjør at utstyr gjerne koster betydelig flere ganger mer enn enkle maskiner, men det gir også langt høyere oppetid.

Moderne infrastruktur

Vårt siste heleide serversenter (DC1) sto ferdig i 2010 og har det siste innen utprøvd teknologi. Vårt senter er purpose-built for å klare tilby 100% oppetid til hver enkelt kunde. Vi har kort vei til NIX1 i Oslo/Norge. Vi har redundant og fjertnstyrte PDU av beste kvalitet.

Eget verksted på datasenteret

Datasenteret har eget lager med disker, prosessorer, kjøleutstyr og hele servere som vi kan sette inn ved behov. Dette laget vi basert på egne behov, men ser at dette er nyttig i mange sammenhenger fremfor å stå med dette i de store komersielle datasentrene.

Redundans

Vi har ekte redundans på alt av komponenter og infrastruktur. Dette er avgjørende for våre garantier. Både kjøling, strøm og nettverk er dobbelt opp.

Fast kontaktperson

Du får ett nr du skal ringe ved spørsmål – dette fungerer dag og natt uten at du behøver taste deg gjennom en telefonsvarer eller vente til neste dag.