Datasenter i Norge

Webspesialisten AS skiller seg fra store deler av bransjen ved å eie og ha bygget eget datasenter i Oslo (DC1) med det siste av teknologi for å understøtte drift av servere og infrastruktur.  I tillegg har vi redundans mot datasentre som for eksempel Digiplex. Informasjonen under gjelder i hovedsak vårt primærsenter DC1, som vi anser for å ha den beste totalbeskyttelsen og som er optimalisert for managed drift.

Redundant kjøling

Datasenteret holder konstant lav temperatur til enhver tid. Det er ventilasjon i taket over rack som blåser kald luft ned i kaldgangen og varm luft blir isolert på baksiden. Det blir da et evig kretsløp der de to sidene holdes separat fra hverandre. Vi har to redundante og totalt adskilte kjølekretser både innvendig og utvendig hvor hvert av disse har kapasitet nok til å ta unna all varmen som blir produsert fra serverne. Utvendig har vi kjøleutstyr med tak og sperringer for å forhindre tukling fra uvedkommende og påvirkning fra snø og gjenstander. Kjølingen har også nødstrøm i tilfelle strømbrudd.

rack-lagring

Eget serververksted

Vårt serververksted befinner seg i eget rom rett ved siden av serverhallen og er utstyrt med antistatisk armbånd og matter for å bevare serverne så lenge som mulig. Ved hjelp av lifter og det siste innen rackskap og PDU, gjør at DC1 har den beste logistikken som finnes i et datasenter.

Redundant strøm

Vi har sikret oss med redundant eller dobbel nødstrøm, som sørger for at maskiner holder seg oppe selv om strømmen skulle gå plutselig. Disse utvjevner også strømforskjeller/overspenning i det daglige for å sikre kostbart serverutstyr.

Hver strøm/nødstrømkrets (UPS+underfordeling+batteri) alene kan holde alle serverne i gang i mange timer uten å måtte håpe på at dieselaggregatet starter. Ved et strømbrudd må ingen ekstra funksjonalitet slås på, batteriene er allerede i bruk.

Hver server hos oss er tilknyttet to ulike PDU-enheter, slik at en kortslutning i en strømforsyning eller en sikring vil ikke føre til nedetid. Vi kan også skru av/på hvert uttak fra vårt driftssenter.

Redundant Internett

Dersom en fiberlinje skulle gå ned, finnes det failover som automatisk tar over trafikken. Merk at vi leier våre egen linjer og har dedikert trafikk. Vår primære linjeleverandør PowerTech har vært i markedet siden Internetts norske barndom i 1993 og brukes av noen av de største nettstedene i Norge.

Hver server hos oss er tilknyttet to stykk 1 Gbps porter, slik at utfall av en port/linje vil ikke føre til nedetid.

Nødserver og backup

Webspesialisten har alltid tilgang til standardisert reserveserver. Disse settes inn dersom vårt verksted på serversenteret ikke kan reparere serveren på kort tid eller ingen er tilstede. Takket være R1Soft CDP backup og vår avanserte infrastruktur, så kan vi starte tilbakekopiering av en hel server med operativsystem og databaser til server innen minutter fra kritiske situasjonen oppstår – enten lokalt eller eksternt. R1Soft sin løsning har sertifiserte disksafer for å sikre integriteten til backupene.

Automatisk slukkeanlegg

Serversenteret er utstyr med et slukkeanlegg som vil sørge for å slukke branner automatisk uten å skade folk eller utstyr. Sensorene i anlegget vårt tar kjemiske prøver av luften og vil reagere før det utvikles til en brann – også før vanlige brannvarslere vil reagere. Vaktsentralen vil da også varsles automatisk, slik at slukkeanlegget allerede er utløst mens disse er på vei.

Vi benytter slukkesystemet Sapphire Novec 1230 som er harmløs ovenfor følsomt datautstyr og som er mer miljøvennlig/ufarlig/behandlinsvennlig enn Inergen og Argon-baserte slukkeanlegg.

Bilder fra datasenter DC1

Kvalitetsrack fra leverandøren APC.

Strømlister (PDU) fra Raritan – 400V modell 3fas m. remote power/måling/avlesing.

Emerson UPS nødstrøm levert fra PowerNor og LT Datasenter. Redundant/dobbelt-opp-sikring/opplegg med to ulike UPS-modeller. UPS nr 2. kan skimtes i bakgrunnen (flere meter unna).

Flere tonn med batterier – her kun noen av batteriene som leverer strøm til den ene nødstrømforsyningen (UPS) – dette holder kun serverne i gang. Egen for kjøling.

Vi har kun servere av høy kvalitet i våre rack av hensyn til oppetid og redundans.

Varm sone mot solid, tykk murvegg. Baksiden av dataracks. Sniffer i tak på varm sone for å avdekke kjemiske forbindelser som kan utvikle seg til brann.

To underfordelingsskap – forsynt av hver sin nødstrøm for å sikre redundansen/dobbelt kretsløp. Fra her går strømmen videre til strømlistene (to per rack).

Hva koster det å bygge et datasenter?

Noen modige bedrifter velger å bygge datasenter på egenhånd – for sine egne behov/servere – i egne lokaler. Vi har investert mange millioner i nytt bygg (total rehabilitering), strøm (graving) og utstyr. I tillegg tilkommer en haug med serviceavtaler. Batterier, UPS, slukkevesker, HMS-arbeid, rengjøring, utskiftninger, vaktsentral, overvåkning, kjøleanlegg (redundant), kjølevesker er kostnader man fort ikke regner med, men som kan koste betydelige beløp i serviceavtaler/oppgraderinger/vedlikehold. Ofte vil det ikke lønne seg å bygge eget fordi man kun kan fordele kostnaden på sine egne servere.

Isolering mellom kunder

Kompleksiteten vokser straks man går inn i store datasentre – ofte finner man ikke ut om redundansen før det oppstår brudd der man ikke forventer. Vi har veldig rett frem system. Siden ingen andre enn oss selv gjør arbeid på senteret, unngår vi hendige uhell eller snoking fra naboens rack/servere. Vi har kunnet planlegge enhver krets/føring fra start og har full oversikt selv. I store anlegg (fra egen erfaring) er det uklare ansvarsforhold og kanskje også utenlandske eiere som har lite interesse av vedlikehold og leietagere er fordel på en rekke underleverandører som ikke har eierskap til informasjon. For oss er hver kunde viktig og skulle det oppstå nedetid, så kan vi i det minste holde våre kunder oppdatert om fremgang og hva som skjer.