Serviceavtale- og tilbudsløsning for elektrikere og varmepumpeleverandører

Vår løsning er skreddersydd for å forenkle håndteringen av serviceavtaler, spesielt for varmepumpe-teknikere og elektrikere. Med vår plattform kan du enkelt opprettholde oversikt over avtaler og vedlikeholde detaljert informasjon om objekter og utstyr.

Funksjonalitet i service-tjenesten

  • Oversikt over alle servicer og avtaler om dissse
  • Påminnelse om kommende servicer
  • Kundekort med oversikt over alle avtaler og servicer som skal utføres
  • Utsending av tilbud om ny serviceavtale / service – med signering av tilbudet elektronisk
  • Oversikt over alle enheter ute hos kunden, med søkbar liste og serienummer på enhetene

Hvem er serviceavtaler og tilbud utviklet for?

  • Varmepumpe-teknikere/servicepartnere
  • Elektrikere med serviceavtaler ute hos kunder og borettslag
  • Rørleggere med behov for oversikt over utstyr hos kunder og vedlikehold av rørnett
  • UPS-vedlikehold – hold oversikt over serienumre, bytte av batterier og dokumentasjon på type batteri og annet
  • Og alle andre som har behov for å følge opp service og utstyr ute hos en kunde og lage avtaler med f.eks. borettslag og sameier

Hvorfor en tjeneste som dette?

Som kunde og aktiv bruker av vedlikeholdsavtaler, så ser vi at oversikten over hva vi som kunde har fort kan være mangelfull. Informasjon og dokumenter må graves frem fra dypet og ofte husker man ikke hva som er blitt gjort og når gjennom årene.

For de bedriftene som lever av å yte service, så kan man kanskje ta noe bedre betalt fordi man viser verdien for kunden. Ved ferdigstilt service, så kan man sende ut en pen PDF-rapport som borettslag, sameie eller selskapet kan vise frem ved kontroller eller til andre ved behov for dette.


Oversikt over et service-oppdrag ute hos en kunde


Tilbudet lages via web og sendes ut på e-post