product

Søvngaranti på serverdrift

Vi drifter rack og servere for en rekke bedrifter og tilbyr «søvngaranti» – eller skal vi heller kalle det et løfte. Dette betyr at vi overvåker både rack og servere for deg med alarm direkte til vår vaktsentral. Vi vil (forsøke) løse alle problemer som oppstår når bedriftens IT-person eller du selv ikke er tilstede eller det er midt på natta i beste søvntid. Det er typisk da at feil oppstår.

Gjennom 20 års drift har vi vært borte i ganske mange ulike fagsystemer og problemstillinger. Dersom det er en feil vi ikke kan rette, kan vi forbrede/ta kontakt med tredjeparts-leverandører (programvareleverandør) eller bedriftens kontaktperson.

Gjennom fast leiepris er all vår timebruk allerede inkludert uten begrensning på timer og vi jobber på dine vegne. Vi ser ofte at vår månedspris (på dedikert server for eksempel) tilsvarer det en erfaren konsulent fakturerer på en time – således er dette en form for forsikring også. Vi gir også løpende råd og anbefalinger slik at bedriften skal slippe jobbe med brannslukning og helst unngå episoder.

Hvem har nytte av dette?

Det er et mange bedrifter med 2-10 ansatte i Norge og kanskje har man en IT-person som fikser alt. Dersom denne reiser på ferie, så blir man plutselig sårbar. Eller at vedkommende ikke har tid til å sjekke backuper oppe i alt det andre praktiske som skjer i løpet av en IT-ansvarligs hverdag. Alle kunder er forskjellige, men en gjennomgangstone fra våre kunder er at våre løsninger er meget kostnadseffektive og ubyråkratiske. Vi står på til alle feil er kvittert ut og vi fakturerer altså ikke per time.

Vi er uansett på vakt 24/7 da vi for eksempel vokter noen av norges travleste nettbutikker. Vi kan vokte din IT-løsning også!

Hvem er vi?

Webspesialisten AS er et selskap med eget datasenter, i tillegg til at vi leier serverrom andre steder i Oslo av hensyn til redundans. Vi tilbyr colocation/rackleie og dedikert server for de fleste budsjett. Har du en viss størrelse, så kan vi også gi ut adgangskort.

Kompetansemessig har vi holdt på med drift i 20 år av både Windows- og Linuxservere. Alle involvert i driften har utdannelse på minimum mastergradsnivå. Selskapet ble opprinnelig startet som et enkeltmannsforetak i 1999, før vi vi satset stort og bygget eget datasenter og dannet AS i 2010.

Vi er Microsoft-partner og kan tilby utleie av alle Microsoft sine lisenser og programvare gjennom SPLA-avtale.