Co-location med drift

Vi tilbyr on-premise drift av deres utstyr i våre lokaler.
Som standard er følgende inkludert med våre driftsavtaler:

 • All support og hands-on drift relatert til serveren
 • Flere daglige backuper, opptil 500 GB totalt (DC1)
 • Ekstern backup til annet datasenter (DC2)
 • SLA 99,9% på strøm og nettverk
 • PRTG-monitorering av serveren
 • 1 Gbps nettverkspunkt
 • 1 IPv4-adresse / 10 TB nettverkstrafikk per mnd
 • 24/7 vakt
 • Egen Dell/HP/Supermicro iLO/IPMI-port/nett
  (kun adgang for oss via annet sperret nett)
 • Oppføringer i vår hardware brannmur
 • Redundant strøm og nettverk (to switcher)

Backuptjenesten

Backupen fungerer både på fil, databasenivå (MS SQL, MySQL, MariaDB) og på image-nivå. Filer, enkeltdatabaser eller hel server fra ønsket dato kan gjenopprettes.

Backupen krypteres etter ønske på kildenivå. Det sendes ut daglig rapport med alle dagens kjørte backuper.

Tjenestenivå

Alt arbeid som kan direkte relateres til drift er inkludert uten ekstra kostnader uavhengig av timer. Eksempel: installasjon av ulik programvare, feilsøking, hjelp til opprydding eller konfigurasjon.

Der hvor det benyttes fagsystemer vi ikke er kjent med, så bistår vi etter best-effort-prinsippet og bistår så godt vi kan uten garantier. Kostnadsfri oppfølging av tredjepartsleverandører som kunden har avtaler med.

Sikkert datasenter i Norge

Vi opererer fra to datasentre i Oslo-området med Tier 3/4-sertifisering (en av de høyeste nivåene i Norge), med GlobalConnect som vår hovedleverandør på linje.

Vi har egen datasenter-til-datasenter-linje som ikke går over Internett, som brukes for interntrafikk/backup.