Disaster Recovery Site (DRS)

Ett eller flere av våre datasentre kan bistå i kritiske situasjoner hvor et datasenter, servere eller utstyr går ned. Vi har både eget datasenter sentralt i Oslo – samt at vi disponerer lokaler på Digiplex og et par andre steder i Norge. Dermed kan vi være meget fleksible.

Vårt eget datasenter DC1 ble ferdig bygget i 2010 og tilbyr redundans på nødstrøm og kjøling. Her kan utstyret stå klart f.eks. ved hjelp av remote power (PDU).

I hovedsak jobber vi med managed tjenester, hvor både leie av plass og vedlikehold/drift av utstyr i rack er inkludert. Særlig i en disaster resovery løsning, så behøver ikke kunden nødvendigvis ha fast tilgang og derfor kan vi også leie ut rackplass til servere. Her kan vi stå for mottak fra bud/levering og montere opp utstyr på kundens vegne.

Ta gjerne kontakt om det er behov for adgangskort til datasenter, da vi disponerer lokaler i datasentre som tillater adgangskort og hvor vi har ledig kapasitet. Dermed kan vi være en ekstra hjelp i en krisesituasjon hvor man har mer enn nok å gjøre for å rydde opp på hoveddatasenteret/egne lokaler ved et havari.

Ofte stilte spørsmål

Vi kan kjøre opp server regelmessig og teste at kommunikasjon og andre forhåndsdefinerte tjenester virker korrekt. Dette er inkludert i colocation-leien. Er noe feil eller må fikses, er dette inkludert i leien og vi er også rådgiver underveis.

Vi vil bistå dere med aktivering av utstyr og gjøre alt vi har kompetanse til å hjelpe med - hands-on. Så i praksis er vi en ekstra medarbeider som dere kan lene dere på. Er rutinene gode nok, så kan vi operere colocation-utstyret på egenhånd inntil dere selv kommer på banen. Således er vår managed-disaster-site-tjeneste også en nyttig løsning for bedrifter som bare består av noen få nøkkelpersoner.

Vi har alltid masse reserveutstyr og virtuelle servere klare - i tillegg til flere backupsystemer som vil redusere nedetiden til et mnimum når it-utstyret er nede.

Vi har datasenter for deres servere både på DC1 Oslo, DC2 Digiplex Ulven og flere andre steder. Med andre ord mange muligheter for ulikt colocation-oppsett.