Passordtjeneste – Password Management

Vi tilbyr nå passord-tjeneste basert på et av de største open source produktene for dette. Man kan velge å bruke leverandøren sine servere i USA – eller bruke vårt spesialopplegg hvor passord-databasen oppbevares på sikker server her i Norge med adgang basert på nettverket man kobler opp fra.

Denne kan ytterligere sikres ved at man krever oppkobling via VPN.

Alt av apper justeres slik at man peker på lokal VPN-adresse eller mot vår norske passordserver.