product

Utvikling av skytjenester for din bedrift

Hvis din bedrift har manuelle rutiner for ulik administrasjon, for eksempel gjennom bruk av Excel og manuelle lister, så kan det være mye å spare på å få et skreddersydd opplegg. Dag-til-dag gjøremål går langt smidigere og bedriften kan få økt kontroll. De kjedelige oppgavene kan til og med blir gøye, fordi man ser resultater av jobben – man slipper «krangle» med systemet og man bevarer historikk og en ryddig visning.

Vi tilbyr utvikling/programmering av systemer for bruk via nettleseren. Alt arbeid utføres av utviklere her i Norge, med solid utdannelse innen IT på mastergradsnivå.

Vi har særlig mye erfaring med utvikling av backend-systemer og systemer for administrasjon og kontroll. Ved hjelp av store kildebibliotek kan vi derfor lage systemer på en brøkdel av tiden det normalt tar hvis man ikke har denne koden tilgjengelig.

Vårt favorittspråk heter PHP. Det er ofte raskt å utvikle i og man har store friheter i hva som kan lages.

Eksempel på løsninger

En bedrift med 15 ansatte som utfører vedlikehold av utstyr ute hos kunder. Deres kraftige økonomi og CRM-system tar regnskapsavdelingen seg av. Mens servicefolkene hadde ikke tilgang og måtte ty til manuelle lister og egen hukommelse – for å vite hva utstyr kunden har, serienummer, siste service, påminnelse om serviceavtaler m.m.

Prisnivå kan variere – og vi tilbyr også å lage løsninger på månedsbasis som inkluderer vedlikehold og utvikling.

Fastpris

Nøkkelferdig program til fast avtalt pris

Brukervennlig

Sidene vil være enhetlige og enkle

Raske sider

Programvare som reagerer hurtig