product

Wifi nettverk

Vi tilbyr nettverk som en tjeneste for bedrifter i Oslo. Kort fortalt står vi for alt av utstyr, dekningskontroll og oppsett som dekkes inn gjennom en månedsleie som inkluderer alt av service og oppfølging.

Denne forretningsmodellen gjør at det er i vår interesse at nettverket ditt ikke går ned – dermed en win-win løsning. Utstyret kobles opp mot vår sentral på en måte slik at vi kan oppdage, feilsøke og rette opp alt av problemer via fjernstyring.

Vi bruker topp moderne utstyr på Unify-plattformen. Dette er skybaserte enheter, men de kjører mot vårt datasenter i Oslo og sikrer dermed at GDPR og andre regulerte krav følges.

Vi sørger også for kamera fra samme produsent, servere og annet utstyr kobles og kjøres over VPN (hvis ønskelig med ekstern lagring) på en sikker måte. Brannmur-oppsett inngår også. Unify er en meget solid leverandør, men det krever godt oppsett og løpende oppdateringer som vi sørger for.

Pris fra 2900,- per måned – dette inkluderer planlegging, utstyret, vår tidsbruk, support og videre løpende service/patching/garantier ved feil.

Ofte stilte spørsmål

Ved befaring på stedet eller info fra deg om lokalene/antall ansatte, så planlegger vi antall punkter du trenger for å dekke hele området. Vi vil da levere og koble opp alt utstyret som trengs. Dette kan være switcher, nettverkskamera, aksesspunkter (wifi-sendere) og brannmur. Alt av maskinvare vil være inkludert i leieprisen du vil få oppgitt før det inngåes en avtale. Vi vil videre alltid ha kontroll på rushtid-steder i nettverket og vil løpende vudere endringer. Går noe i stykker, så vil vi som oftest vite om dette før du selv merker det og vi setter i gang bytte av enheter.

Basert på antall enheter som trengs og antall ansatte vil påvirke prisen. Bedrifter med enkle regler (policy) på nettverket vil ha en lavere pris enn en bedrift med mange etasjer og ulike tilgangsnivåer.

For at vi skal kunne teste, vedlikeholde og drifte nettverket mest mulig optimalt - ikke minst ved f.eks. havari av enheter og spørsmål rundt garanti - så er utgangspunktet at vi står for alt utstyret. Straks det er fremmedelementer i nettverket, så må vi avvike fra vår oppetidsgaranti fordi vi rett og slett ikke kan garantere for hele verdikjeden.