Wireguard

WireGuard – under Windows – oppretter et virtuelt nettverksadapter (vpn-adapter) ved hver tilkobling. Derfor trenger man være administrator på egen maskin (medlem av built-in Administrators eller Administrators på PC’n).

Noen ganger krever det en omstart av PC etter å ha lagt brukeren til riktig gruppe. Man kan prøve høyreklikke «Run as administrator» på Wireguard-ikonet fra Start-menyen hvis det ikke ordner seg etter et par påkoblinger. Dette er for å opprette private ruten lokalt.

Alternativ – bli medlem av nettverksgruppen på lokal pc

Brukeren kan bli medlem av Network Configuration Operators og man kan kjøre følgende Powershell-kommandoer. Er to kommandoer.

Dette oppretter også en innstilling i Wireguard i Registry som sier at WireGuard kan kjøres av de som er medlem av nettopp denne aktuelle gruppen:

New-ItemProperty "hklm:\software\wireguard" -Name "LimitedOperatorUI" -Value 1 -PropertyType "DWord" -Force

Add-LocalGroupMember -Group "Network Configuration Operators" -Member "$username"

Mer info:
Reddit – Why Wireguard requires admin privelegies