product

100% oppetid mulig?

Av og til rister folk på hodet når de hører 100% oppetid. Noen sier det teoretisk er umulig og viser til at komponenter har en viss feilrate uansett.

Hvordan er 100% oppetid mulig? 

Svaret er at vi har jobbet med drift siden 1998. Servere har blitt raskere siden den gang, men det er en grunnleggende ting som alltid gjelder: Hvis noe KAN feile, så vil det feile.

Når man tar utgangspunkt i at noe vil feile, så sørger man for 100% uavhengige systemer. Vi snakker dobbelt opp med disker (hvis en disk feiler, så kjører serveren like godt uten datatap) – dobbelt opp med strømforsyning, dobbelt opp med nettverkskort, dobbelt opp med svitsjer, dobbelt opp med nødstrøm, dobbelt opp med strømforsyning, dobbelt opp med Internettlinjer. Alt er dobbelt.

Med andre ord har vi tatt alle forhåndsregler og systemene «måler» ikke opp mot hverandre. En feilårsak vi hører fra media/datasentre er at «reserve-generatoren» ikke startet opp. Eller at svitsjen som skulle tatt over ikke merket den var nede. Dette mener vi er fordi man stoler for mye på enkeltkomponenter.

Så vi hevder våre system aldri går ned?

Nei, vi kan også være uheldige. Måten vi er organisert på betyr da at det må skje flere ufortusette hendelser på samme tid – noe som er statistisk lavt sannsynlig. Og det er her vår oppetidsgaranti inntreffer.

I snitt vil ikke en kunde oppleve nedetid i løpet av 3 års kundeperiode hos oss og hvis vi feiler, så får kunden hele månedsbeløpet tilbake.

Er det mer reelt å love 99,9%?

Dette betyr at kundens server kan være nede over en time hver måned i et år uten konsekvenser for leverandøren/oss. Husk at det er kun i snitt. Bedriftene på vår kundeliste ville ikke akseptert nedetid hver måned året rundt hvis det skjer mens de jobber.

Vår metode med redudans koster mer for oss som drifter systemene. Men vi mener at vårt rykte, kundeopplevelsen og redusert stress i hverdagen betyr så mye mer.

Betaling per minutt?

Bransjestandarden tilsier 99,9% oppetid og at man får betalt prosentsats av serveren er nede. Men hva hjelper det bedriften din at du får 50 kroner for de 4 timene serveren var nede mandag mens du var i kontraktforhandlinger med en mulig kunde? Og du får da denne kompensasjonen først etter at serveren har vært nede noen timer.