product

Hvorfor dedikert server?

Vi har sett på noen argumenter for hvorfor man bør velge «skyfritt» nå i 2023, hvor trenden er at «alt» skal opp i skyen.

 1. Ved leie av server hos oss får du inkludert både serveren og norsk IT-støtte/konsulent på minimum master-nivå, inkludert i leien. Ved en skyløsning betaler du premium kun for serveren og som regel med en startpris høyere enn hos oss før alt av inkluderte ekstratjenester (backup, overvåkning) og IT-konsulent som også er inkludert hos oss tilkommer.
 2. Mer forutsigbarhet: Mens skygigantene ofte har et sett med tilleggsavgifter og overraskelser i form av overforbruk og trafikk som går utover den tilbudte datapakken, tilbyr dedikerte servere i Norge en fast månedlig pris som gir større forutsigbarhet og transparens. Etter hvert som flere og flere tar i bruk og blir låst til de store skyleverandørene, vil prisene bare øke. I år har kostnadene f.eks. i Microsft sitt tilfelle økt mer enn 15% pga valutaforskjeller og økninger i lisensprogrammer. Tilsvarende har ikke våre priser på serverleien økt, dermed ville du spart penger år for år.
 3. Kostnadseffektivitet: Mens skyleverandører kan tilby tjenester med lavere månedlige kostnader, kan dedikerte servere i Norge være mer kostnadseffektivt, spesielt for bedrifter med høy databehandlings- eller lagringsbehov. Dedikerte servere i Norge kan også tilby mer skalerbarhet og fleksibilitet med tanke på tilpasninger og konfigurasjoner.

 4. Lavere kostnader for datalagring: Dedikerte servere i Norge kan tilby lavere kostnader for datalagring sammenlignet med skyleverandører, spesielt for større datamengder som krever høy båndbredde og lagringskapasitet. Dette kan være spesielt relevant for bedrifter som håndterer store datamengder som krever langvarig lagring.

 5. Ingen begrensninger på datapakker: Dedikerte servere i Norge kan tilby ubegrenset dataoverføring og -kapasitet, mens skyleverandører ofte har begrensninger på hvor mye data som kan overføres i måneden. Dette kan være spesielt relevant for bedrifter som har høyt datatrafikkbehov.

 6. Ingen krav til langvarige kontrakter: Dedikerte servere i Norge tilbyr ofte større fleksibilitet og kan ha kortere kontraktslengde sammenlignet med skyleverandører som krever lengre kontrakter. Dette gir bedrifter muligheten til å endre og tilpasse serverkonfigurasjoner og tjenester uten å måtte inngå langvarige avtaler.

 7. Bedre kontroll og tilgang: Ved å velge en dedikert server i Norge har bedriften full kontroll og tilgang til serveren og dataene som blir lagret. Dette gir bedriften en større grad av fleksibilitet og mulighet til å tilpasse serveren etter sine behov.
 8. Bedre sikkerhet og personvern: Ved å velge en dedikert server i Norge kan bedriften ha større tillit til at dataene deres blir håndtert i tråd med norske lover og regler, og at de er sikret mot uautorisert tilgang og brudd på personvern. I tillegg gir en dedikert server bedriften større kontroll over sikkerhetsoppdateringer og patching.
 9. Bedre ytelse og tilgjengelighet: En dedikert server gir bedriften bedre ytelse og tilgjengelighet sammenlignet med en delt skyserver som kan være påvirket av andre kunder på samme server. Med en dedikert server har bedriften også større mulighet til å skalerere opp eller ned ved behov.
 10. Nærhet til målgruppen: Ved å velge en dedikert server i Norge kan bedriften dra nytte av nærheten til sin målgruppe og dermed oppnå bedre ytelse og lavere latenstid i forbindelse med kundeinteraksjon.
 11. Bedre kundestøtte: Ved å velge en dedikert server i Norge kan bedriften dra nytte av bedre kundestøtte og personlig oppfølging fra lokale leverandører. Dette kan være spesielt viktig for bedrifter som trenger hjelp med teknisk support eller tilpasninger.