product

Ingen indeksjustering

Kunder som leier standard server hos oss får denne låst til fastpris. Vi har kunder som betaler det samme i dag som for 6 år siden, mens vi ser konsumprisindeksen øke år for år. Dette er en stor fordel for trofaste kunder, da konsumprisjustering er standard i IT-bransjen. Ofte ser vi at dette slår i kraft kort tid etter at man blir kunde. Så vi anbefaler kunder i IT-markedet til å lese sine kontrakter nøye.

Microsoft og lisensleverandørene har nå i 2023 økt prisene sine kraftig (ca 15%), hvorav noe av dette blir skyldt på økt valutakurser. Dette kan påvirke lisensprisene til kunder som bruker SQL Server og Office pakken. Vi har 0 påslag på Microsoft-lisenser.