product

Ingen indeksjustering

Kunder som leier standard server hos oss får denne låst til fastpris. Vi kunder som betaler det samme i dag som for 6 år siden, mens vi ser konsumprisindeksen øke. Dette er en stor fordel for våre kunder, da konsumprisjustering er standarden i IT-bransjen. Ofte ser vi at dette slår i kraft kort tid etter at man blir kunde. Så vi anbefaler kunder i IT-markedet til å lese sine kontrakter nøye.