product

Ny hjemmeside

Vi har nå lansert nye hjemmesider og jobber nå med å flytte alt av innhold og tilpasse visning av ulike sider. Vi jobber også med endring av noen produkter og regner således først å ha flyttet alt innen utgangen av april.

Vår logo er også helt ny og forenklet. Her er skjermdump av våre gamle websider og logoen slik den har vært de senere år.