product

VPN med 2FA

Alle kunder med server hos oss får tilgang til gratis 2FA autentisering via OpenVPN. Dette betyr at du logger inn mot vår VPN-server ved bruk av mobilapp fra Microsoft eller Google. Begge 2-faktor-appene støttes hos oss og virker på samme måte. Sluttbrukeren kan velge den man liker best i dag.

Wireguard VPN vs OpenVPN 2FA

Vi anbefaler WireGuard VPN i de fleste tilfeller, da det er lettere å bruke, enklere å administrere og tilbyr den beste hastigheten, responstiden, god sikkerhet og den beste fleksibiliteten. Vi anbefaler kun å velge OpenVPN hvis absolutt må ha 2FA i form av krav internt i organisasjonen. WireGuard fungerer med nøkler tilsvarende som ved SSH.

Når bør man bruke VPN-klient?

Vi anbefaler VPN til alle kunder som bruker RDP (Eksternt skrivebord). Det er mange forsøk på innlogging mot RDP-porten og scanning av sikkerheten. Ved å bruke VPN kan ikke porten sees utenifra og angrepsflaten reduseres betydelig.

Også de som bruker FTP og SSH på standardportene kan ha mye å vinne på en god VPN-løsning.

Siden angrep i form av blant annet virus og ormer kan smitte over VPN, så anbefaler vi at programvare-brannmuren på serveren forblir på – og at man unngår å ha åpent for samba fildeling i den brannmuren med mindre man må. SMB og fildeling må aldri være åpent direkte mot Internett.