Se nettsted før flytting

Når du skal flytte eller registrere nytt domene, så er det nyttig å teste at nettsiden på nye stedet vil virke før du flytter det. Dette gjøres ved å ende dns på din lokale maskin til å peke til serveren/webhotellet.

På Windows må du høyreklikke Notepad, velge Kjør som administrator og åpne filen C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.

Hvis du ikke ser noen filer i mappen etc, pass på at du velger Alle filer i nedtrekksmenyen som markert med rødt under. Filene i denne katalogen skjules som standard med mindre du velger å vise alle.

Filen skal se slik ut som under. IP-adressen i første kolonne og domene i andre kolonne. Merk at rent teknisk er www.webspesialisten.no og webspesialisten.no to forskjellige domener, så begge må med hvis du vil være tilgjengelig både med og uten www under testingen.

Velg så lagre og du kan nå gå inn på mittdomene.no og se nettstedet akkurat som om det er flyttet.

Merk at du vil få sikkerhetsadvarsler under prosessen, fordi https ikke vil fungere korrekt under testingen.