Skytjenester

Ordet «skytjenester» og «sky» har kommet i vinden de siste årene og beskriver outsourcing av tjenester slik at de alltid er tilgjengelig via Internett fra hvor som helst. Definisjonen vil variere avhengig av hvem du snakker med.

Våre skyløsninger baserer seg på at du leier en dedikert server og vi installerer alle programmer du ønsker skal være tilgjengelig via Internett 24/7. Fordelen hos oss er at du kun betaler en fast månedssum uansett antall brukere og programvare du ønsker installert. Og du får 100% ytelse fra første sekund. Dette i kontrast til å betale mer og mer for hver eneste kunde/ansatt du får og hvor du må betale for trafikktopper, ytelse og forbruk. Du må også bestemme ytelsesnivå og mange andre parametre. Dette i seg selv blir en heltidsjobb! Mange omtaler skyløsninger som en delt server, altså at du deler kapasitet og harddisk med andre kunder. Du mister da den kundeseperasjonen man ofte ønsker ved å ha en server.

Som en bonus hos oss får du hosting i Norge, med ytelsesfordelen det inneværer. Andre fordeler er et av de høyeste rettslige vernene i verden – du har et firma som er juridisk ansvarlig for sine handlinger.