SSD og ytelse server

Vi har nylig gjort en gjennomgang av disker og ytelse under forskjellige forhold ved bruk av PHP. Dette har vi gjort ved å bruke et standardisert offentlig testprogram i PHP som måler hvor lang tid det tar å kjøre en del tester og behandle noe informasjon. Tiden i seg selv er ikke så relevant, men forholdstallet er desto mer interessant. Vi snakker altså ikke her om hvor lang tid en sidevisning tar, det er kun hvor lang tid det tar å kjøre et program som gjør en haug med forskjellige ting.

Vår topp-produkt Databaseserver har en gjennomsnittlig kjøretid/lasttid på ca. 2 til 2.5.

Nærmeste «konkurrent» klokker inn på 4,7-8 sekund på samme test.

SSD-disk

En tradisjonell godt spesifisert server med god CPU og minne og tradisjonelle disker (altså ikke-SSD) gir en php-kjøretid på 4,7-8 sekund. Både i RAID1, RAID5 og RAID10.

Samme serveren som over med SSD gir en kjøretid i snitt som er 1 sekund raskere, men det er først når vi bruker vår toppspesifiserte databaseserver at ting blir interessant. Det er altså ikke SSD eller CPU/minne/hovedkort alene som gir betydning på resultatet – det er kombinasjonen av maskinvare. Hvis man kun øker CPU/minne/hovedkort/server, så får man ikke så stor glede av dette. Hvis man både bytter ut SSD-disker og serveren forøvrig, så får man minst 100% raskere server.

Vi har også målt ytelsen i Amazon sin nettsky på en høyt spesifisert server (på samme kostnadsnivå, men da uten support/backup/hosting i Norge og med SSD-disker) mot vår Databaseserver. Resultatet der var at serveren hos oss er mer enn dobbelt så rask! Og dette er før vi tester faktisk belastning og før vi snakker om forsinkelsen over Internett over dammen. Har du kunder i Norge og Europa, så sparer du med andre ord opptil flere sekunder på hver eneste sidevisning fremfor skyløsninger/virtuelle servere. Når man tenker på at du mister besøkende på hvert sekund de må vente, så blir det fort dyrt å prøve spare på serveren.

Og husk…

Husk at disse resultatene er basert på enkle PHP-prosedyrer. Vi har testet med servere hos Amazon uten belastning, mens serverne hos oss er testet med belastning/i virksomhet og masse programvare installert. Derfor vil resultatene hos oss egentlig være enda bedre.

En annen faktor er at en dedikert server bevarer ytelsen over tid, da man får en kraftig server som alltid har god kapasitet og som takler trafikkbelastningen. I tillegg til support hele døgnet på norsk.

Vi har i dag store kunder som kjører virksomhetskritiske løsninger med 30 Mbit/sek trafikk på vår databaseserver og dette med lav CPU og minnebruk sett i forhold til kapasiteten. Vi antar at det er få nettsteder i Norge som har like stort trafikkvolum kun på webserver (FTP, epost og annen trafikk ikke tatt med i tallet over).

Med SSD og en kraftig databaseserver får du mye ytelse for pengene. Særlig hvis du bruker PHP eller databaser som krever kort aksesstid/lasttid. En eksempelnettside med PHP hos oss kan ta 2 sekund før den vises til brukeren, mens det vil ta 4-5 sekund om du ikke velger rett server. Andre ganger kan du spare enda flere sekunder. Belastning, programvare, geografisk lokasjon, måten backup kjører og maskinvare er alle faktorer som har betydning. Hos oss får du gode råd for din unike utfordring og vi tester gjerne hva som helst for deg som kunde. Vi ønsker ikke å selge deg en dyrere løsning enn du har nytte av – det er til fordel for begge parter.