product

Vanlig filserver

Vi tilbyr tradisjonell filserver med WireGuard VPN.

Tilgangen blir sendt ut gjennom automatiserte løsning utviklet av oss sammen med Open Source løsninger i Linux og Samba. Dette gjør det enkelt og raskt å invitere bedriftens brukere, med minst mulig friksjon.

Vår fremste fordel er hastighet, brukervennligheten og pris per GB fremfor mer kompliserte løsninger. Data lagres kun i Norge.

Løsningen er best egnet når alle brukere i bedriften har lik tilgang/styring av innhold, da man ikke differensierer tilgangen.

  Les mer