product

WordPress og WP-CLI

Når du hoster WordPress på egen server, så har du tilgang til et meget kraftig verktøy som heter WP-CLI (WordPress kommandolinje). Den kan spare deg for mange timers arbeid. Er du kunde hos oss, be om å få dette installert eller la oss kjøre det for deg. Har du mye erfaring selv, så kan du installere den fra kilden.

Hvis du for eksempel skal installere sertifikat eller endre URL på nettsiden, så må du vanligvis endre dette både i innstillinger og i tusenvis av innlegg/sider. Grunnen er at WordPress lagrer hele URL til bilder direkte i databasen. Dermed er det en stor jobb å rydde opp. Ved å kjøre kommandoen under, så kan du fikse dette på sekunder.

Search-replace

wp search-replace 'http://mittdomene.no' 'https://mittdomene.no' --skip-columns=guid --path=/home/BRUKERNAVN/public_html/ --allow-root

Du kan også oppdatere WordPress til siste versjon, inkludert plugins.

Trenger du å legge til en bruker, fordi du har glemt passordet eller du vil gjøre det raskt, kan kommandoen under kjøres.

Opprette brukere

wp user create BRUKER min@minpost.no --role=administrator --user_pass=ETPASSORD --allow-root --path=/home/USERNAME/public_html

I eksemplene her bruker jeg kommandoen –allow-root. Det er anbefalt å bruke den enkelte brukes rettigheter og da trenger du ikke ta med denne tillatelsen.