Dobbelt nettverk

I mai oppgraderer vi alt av infrastruktur i våre datasentre. Hensikten er å få enda mer redundans på utstyret vårt og bytte ut komponenter.

Blant nyhetene er at du nå vil få to nettverksporter til serveren din – helt fra inn i huset hele veien inn i maskinen. Det vanlige ved alle norske datasentre er en port per server og da gjerne kun 100Mbit, ikke 1000Mbit som hos oss.  Videre er man ofte koblet til samme switch som andre kunder, så går en kunde ned, så går alle ned. Det kan ikke skje her.

Nye ordningen vår gjør at du kan få en teoretisk hastighet (2Gbps lokalt) som igjen er dobbelt av det du får i dag. Dette gjør at serveringen av sider kan går raskere og hele tiden vil den raskeste vegen bli brukt.

For oss er det en viktigere grunn og det er at det er høyere redundansnivå (sikkerhet) på nettverk (slik at det er lik A+B oppsett som på strøm). Det vil etter denne oppgraderingen være 100% redundans (altså to alternative føringsveier og enheter som ikke kommuniserer sammen for å virke), helt fra inn i bygget og helt ut til serveren din – dette er unikt og vi er ikke kjent med andre som gjør det samme. Dette gjelder både strømforsyningene og for nettverkskortene og portene. Vi kan ta denne kostnaden fordi vi stort sett leverer manged hosting og redusert nedetid og enklere vedlikehold har direkte innvirkning på bunnlinjen vår (i motsetning til der man er avhengig av mange kunder for å ha fortjeneste).

Noen fordeler:

  • Raskere lasting av sider.
  • Trafikkfordeling (lastfordeling) – hvis mye trafikk på en kurs, går deler på den andre.
  • Mindre forsinkelse (delay).
  • Hvis ett nettverkskort inne i PC svikter, så har du like god hastighet på det andre.
  • Hvis en nettverkskomponent hvor som helst svikter, så har det ingen konsekvens.
  • Vi kan gjøre kritiske oppdateringer på dagtid, uten konsekvenser.
  • Hvis backup kjører og bruke mye av en port, så går trafikk på den andre.

I omleggingsperioden kan det blir noe «støy» fordi vi tar vekk gamle ledninger og laster inn nye brannmurer med nytt oppsett. Vi forsøker legge dette til sen kveld og natt. Det er akkurat slike ting som det her som gjør at vi implementerer endringene. Vi har allerede startet teste ut konseptet live.

Noen ganger vil switchene måtte lære seg de nye stiene og derfor vil man kunne oppleve korte stopp i forbindelsen nå i mai.

Vi regner med å være helt ferdig med omleggingen innen utgangen av mai (målet er 20. mai).