Driftsavtale SLA

Vårt driftskonsept inneholder et høyt nivå av såkalt managed-service, det vil si at vi er en aktiv driftspartner og ikke bare leverer serveren.  Dette betyr også at vi har en lang rekke lisenser på ulike støtteverktøy som våre kunder på dedikert server vil ha tilgang til og som man kanskje normalt sett ikke hadde tatt seg råd til hvis man kun har en server. Med dette utgangspunkt er de fleste avtaler om leie av server tilknyttet en SLA-avtale.

Vi har oppetidsgaranti på 100% på både server og linjer. Lei en server i dag og du er klar for høy trafikk i morgen.

De fleste i vårt marked opererer i beste fall med driftsavtale som et tillegg til serveren og er altså noe som skiller seg fra den vanlige driften de har. Dette koster koster ofte fra 1 500,- per måned og oppover. Dette innebærer da ofte kun enkel support innenfor arbeidstid (8-16) og siden de fokuserer på så mange ulike ting, så blir gjerne daglige driften ikke fulgt opp like bra. Ingen kan være best på alt.

Vi opererer med en såkalt all-inclusive avtale som innebærer høyeste nivå av Managed Support på alle SLA-punkter. Hos oss er alle kunder like viktige.

Mens andre firmaer baserer seg på kvantitet og konsulentfakturering (brannslukking, krisebasert, ekstratjenester), fokuserer vi på kvalitet og forebygging i våre tjenester med god support fra starten av. Serveren din skal være oppe til enhver tid. Dette krever proaktiv drift hvor din server følges opp jevnlig. Det nytter naturligvis ikke når man betaler en konsulent per time når ting skjer.

I tillegg til at vi har «managed» leie av server, så inkluderes 6 timer i måneden til ekstra drift av serveren. Dette vil si installering av de program du ønsker, nattarbeid, feilsøking og annen type jobb du normalt ville blitt fakturert for. Patching er naturligvis inkludert hos oss.

Du har også full tilgang til serveren over nett slik at sidebannerdu kan velge om du vil gjøre oppgave selv eller la oss gjøre dem. Altså full root (Linux) eller administratortilgang (Windows) til din server.

Eksempelcase fra virkeligheten:
Kunden har dedikert server.  Webserveren stopper opp og vedkommende har prøvd alt. Kontakter support hos sin leverandør og får beskjed om at det ikke er dekket av avtalen, så vedkommende må selv finne ut av feilen eller betale 2 500 kr timen + oppmøteavgift 2 000 for utrykning på natt.

Altså totalt 4 500,- før man engang har løst problemet.

Dette er et godt eksempel på et tilfelle som er dekket og inkludert på dedikert server hos oss.

Kunden ville da ikke betalt noe som helst og ofte ville vi oppdaget problemet før kunden og hindret at vedkommende blir vekket eller forstyrret. Vi hadde tatt grep for å få webserveren til å virke igjen. Hvor mye er nattesøvnen din verdt?

Alle kunder et forskjellig og vi avtaler individuelt hva som er viktig å passe på.