Mange passord?

Vi tilbyr proff passord-database på norske servere for bedrifter. Vår løsning baserer seg på uavhengig testet og sikkerhetssertifisert open-source løsning som brukes kommersielt. Dette sikrer tilgang til den beste funksjonaliteten (apper og plugins) uten å måtte lagre sine passord i utlandet. Løsningen er beregnet for bedrifter med over 10 ansatte.

Ved å ha passord-databasen lagret (kryptert med enveispassord) hos oss, så kan vi bedre sikkerheten med VPN eller IP-sperrer (basert på land). I tillegg forenkles GDPR og ikke minst hastigheten og mulighet for backup.

Et flertall av passordtjenestene i dag lagres i USA eller i skyløsninger med mange kunder, så det kan være fordeler ved å ha tilgang til samme programvaren i et norsk miljø.

Både VPN og passord/login-hjelperen fungerer fint på mobil og i alle nettlesere. Det er også med Windows-app. Programvaren er aktiv utviklet og er i bruk hos noen av de største aktørene i verden på dette. Det brukes samme klient som stilles inn til å lagre dataene til oss. Ingen av dataene lagret er mulig for oss som leverandør å få tilgang til siden databasen er kryptert med deres unike passord. Så vi finner ikke opp hjulet på nytt, vi hoster og tilpasser en eksisterende løsning.

Løsningen er lisensiert med åpen prispolitikk og vi legger på vår hosting oppå klientkostnaden for programvaren, som da dekker drift, support og sikkerhet rundt løsningen.

Les mer her