Backup og datasikkerhet

Automatisk backup av serveren med god plass og redundans

R1Soft Backup

For kunder som har dette inkludert (de fleste), så installerer vi en CDP backupagent fra R1Soft. Denne kopierer automatisk alt innhold på diskene på serveren du leier hos oss. Den kopierer også ut MS SQL og MySQL-databaser. Hver kjøring av backup vil kopiere ut endringer i filer og databaser, slik at det for er mulig å hente ut en backup fra for eksempel gårsdagen hvis du skulle ønske å hente tilbake gamle data eller databaser .

Ved et totalhavari vil vi kunne gjenopprette serveren til en helt ny server ved få tastetrykk. Dette kan vi gjøre fra vårt hovedsenter DC1 eller fra vårt backupsenter DC2.

Idera R1Soft er i bruk av de største firmaene i verden og er sertifisert etter en rekke standarder som setter krav til kvaliteten på sikkerhetskopien.

Ekstra FTP-server ved behov

Vi har også en (S)FTP-server som vi gjerne benytter for kunder med ekstra behov uten ekstra kostnad. Det kan i en del tilfeller være nyttig om man benytter cPanel, DirectAdmin eller andre kontrollpanelet som har innebygget støtte for ekstern publisering.

Dette er mer som en «kjekt-å-ha» bonusløsning enn del av vår faste og inkluderte garanterte backupstrategi. På grunn av de ulike teknologiene i hvert kontrollpanel kan vi ikke sjekke kjøringen like nøye. Men her har gjerne de ulike kontrollpanelene løsninger som gjør at man får varsel på e-post ved feil eller alt OK. Ingen kundebehov er helt like, så vi er fleksibel i oppsettet.

Fjernbackup av server

Serversenteret vårt er høyteknologisk og benytter høyfølsomme sniffesensorer som vil oppdage branntilløp før det rekker å antenne noe. Det vil dermed gå direkte varsel til brannvesenet, samt at et høyeffektivt slukkemiddel vil utløses automatisk. Dette er ikke gammel teknologi som argon/inergen og det er heller ikke vann. Senteret er også sikret mot innbrudd. Det har ingen vinduer, har armert betong og er døgnovervåket via to separate system, samt meget kort vei til nærmeste Politistasjon og alarmselskap.  Dersom alt alikevel skulle feile, så har vi uansett det som kalles en off-site backup. Denne kan brukes for å gjennopprette data på egne eller andres server i andre serversentre dersom det primære serversenteret går ned som følge av et totalhavari.

Disaster Recovery Site / nødsenter

Vi har infrastruktur som står klar til å ta over alle våre kunder ved betydelig driftsavbrudd. Denne er lokalisert sammen med fjernbackupen i annet datasenter, slik at vi på minutter kan starte gjenopprette dedikerte servere på nødløsning og slippe overføre data over avstand. Konsekvensene skal bli minst mulig ved for eksempel brann eller andre katastrofer. Dette er inkludert i alle våre serverpakker. Hos andre vil du trolig måtte betale og organisere dette på egenhånd.

Forsikringsmessige forhold

Vi har egne driftsforsikringer som dekker alle utgifter vi måtte anse nødvendige for å redusere tap og nedetid ved kritiske situasjoner som truer virksomheten. Det vil si at vi har godt med ressurser i en krisesituasjon.

RAID1 konfigurasjon som standard

Alle våre servere settes normalt opp med det som kalles RAID 1 eller «mirror». Dette vil si at hvis en harddisk i serveren feiler, så vil ikke serveren slutte å fungere fordi det finnes en 100% identisk kopi på harddisk 2. I tillegg til at dette kan hindre datatap, så hindres nedetid som følge av feilen. RAID1 gir også en bonus i form av at det gir bedre ytelse enn kun en disk på grunn av at lesingen fra disk kan gjøres fra to plasser.

Harddisker som feiler er den mest vanlige årsaken til tap av data og nedetid, da det er bevegelige slitedeler som beveger seg i høy hastighet med høy presisjon. Ved meget kraftig brukt server øker muligheten for diskfeil. Rent teoretisk kan to harddisker feile samtidig, derfor er ikke RAID1 eller andre RAID-løsninger å anse som en backup slik som nettopp vår R1Soft backup er.

Haddisker vil alltid feile

Vi har som utgangspunkt at harddisker alltid vil krasje. Alle harddisker opererer med en såkalt Mean time between failures (MTBF), altså en gjennomsnittstid en disk kjører før den begynner feile (du finner denne i dokumentasjonen på harddisken).  Før denne tiden nåes bør diskene byttes ut og det er noe vi holder kontroll på. Hos andre leverandører lar de det skure og gå til diskene ryker, og du overtar gjerne brukte servere som andre kunder har brukt, slik at du aldri vet hvor lenge den har kjørt.

Imidlertid kan man aldri vite sikkert at disken vil holde så lenge. Temperatur, bruk, plutselig strømtopper og andre forhold kan redusere levetiden. Derfor kjører vi normalt diskene på serveren du leier i RAID1. Du vil da ikke merke noe til en enkelt diskfeil, den andre disken har alltid en nøyaktig kopi av dataene på disk nr. 2 og fortsetter akkurat som før. Dermed kan vi bytte ødelagt disk uten nedetid.