SMTP-server for mange plattformer

Hvis du har en nettside eller applikasjon som sender ut e-postmeldinger (f.eks. bekreftelse på bestilling eller passordtilbakestilling), trenger du en SMTP-server for å sende disse e-postene. Ved å bruke en ekstern SMTP-server kan du dra nytte av leverandørens infrastruktur og ekspertise for å oppnå høyere pålitelighet og tilgjengelighet for e-posttjenestene dine.

E-postprotokollen er ikke perfekt utformet og man har i dag ingen garanti for at en e-post som er sendt ut, faktisk blir mottatt. Derfor kan man støte på situasjoner hvor mottaker klager på å ikke ha fått viktige e-post som er sendt ut og man må belage seg på tidkrevende feilsøking både på sin egen applikasjon, mailserver og opp mot kunde. Ved å bruke vår SMTP-tjeneste, så får du en uavhengig tredjepart som konkret kan si hva som har skjedd med e-posten og kunne vise en statusside til kunden hvor leveringstid fremgår. Tjenesten vår kan derfor spare mye tid.

Eksempler på bruk av en SMTP-server

Utsending fra applikasjoner/websider hvor for eksempel WordPress er i bruk. Ofte vil man være lykkelig uvitende om en utsending faktisk har gått ut og hva som har skjedd. Eksempelvis kan webhotell eller server-leverandøren innført sperre på utsending av e-poster/porter – eller har sluttet å tilby bruk av deres SMTP-server på grunn av misbruk eller kapasitetsgrunner. Leverandøren kan også ha teknisk feil. Ofte vil ikke slike SMTP-leverandører på webhotell bry seg mye om SMTP, det er ikke der de tjener penger og mange vil ikke merke at tjenesten er nede med mindre man mister en bestilling eller kontakt.

Hvis man sender ut nyhetsbrev eller medlemsmail med noen titalls eller hundrevis/tusenvis mottakere, så vil dette fort automatisk føre til blokkering av SMTP-serveren hos mange leverandører. Dette kan både være ens egen ISP eller webhotell/linjeleverandør. Igjen ser vi ofte at man ikke får noe varsel om slike ting. Årsaken er at leverandør ønsker begrense eventuelle spam-angrep fra hackede servere og antar det er uønsket trafikk. ISP’r generelt tilbyr ingen oppetidsgarantier eller løfter om tilgjengelighet på deres SMTP-server. Det kan også være intern filtrering av utsending.

Vi ser ofte også at kunder har behov for å sende skannede dokumenter eller avtaler. Her ser vi ofte at Internettleverandøren (ISP) til kunden velger å blokkere bruk av SMTP-server – eller at den blir svartelistet i et offentlig spam-register på Internett etter misbruk. Dermed stopper all scanning opp. Viktige avtaler kan dermed stå på spill.

Andre bruksområder er utsending av varsler fra utstyr man kanskje ikke bruker så mye. UPS/nødstrømforsyninger eller andre enheter som varsler via SMTP. Da er det kritisk at disse kommer frem og at ikke leverandøren (ISP) er blokkert fra å kunne sende ut.

Eiendomsmeglere er en vanlig kundegruppe hos oss også. Viktige signerte avtaler skal man helst vite at har gått ut. Hvis det stopper opp, så er det viktig å kunne dokumentere hvorfor.

Selv på skyplattformene til Azure og flere andre blokkeres SMTP-porter og man blir uten mulighet til å sende ut. Da er man avhengig av tredjeparts leverandører slik som oss.


Ved å logge inn på kundeområdet til SMTP-serveren vi tilbyr, så vil du raskt kunne oppdage om e-poster har startet feile/ikke komme frem. Du kan også definere et varsel som sender deg e-post hver gang en sending feiler. Systemet vil kun varsle deg en gang per tidsrom for å unngå at du får 1000 e-poster ved mange feil hos mottakere.

Bestill SMTP-server i dag og kom i gang med å spare tid og penger.