SPF på mailserveren

SPF (Sender Policy Framework) er en teknologi som brukes til å hindre forfalskning av avsenderadresser i e-post. SPF fungerer ved at e-postservere sjekker DNS-oppføringene til domenet som e-posten kommer fra, for å se om den aktuelle serveren har tillatelse til å sende e-post på vegne av dette domenet. Hvis e-postserveren ikke har tillatelse, vil e-posten kunne bli avvist eller markert som spam.

Ved å benytte SPF kan du øke sikkerheten og tilliten til den utgående e-postkommunikasjonen din. SPF hjelper til med å hindre at avsendere kan forfalske avsenderadresser i e-post, noe som er en vanlig teknikk som brukes av spam- og phishing-e-poster. Ved å bruke SPF kan du også unngå at dine egne e-poster blir avvist eller havner i mottakerens spam-mappe.

Det er derfor anbefalt å sette opp SPF-oppføringer for domenet ditt og sørge for at alle e-postservere som sender e-post på vegne av domenet, er inkludert i SPF-oppføringene. Dette kan bidra til å forbedre sikkerheten og påliteligheten til e-postkommunikasjonen din.

Inne på ditt kundeområdet for SMTP Serveren finner du eksempel på SPF-oppføringen du må legge inn i DNS der du har kjøpt/administrerer domenet ditt. Som regel er det enkelt og raskt å legge til denne ene linjen med tekst. Pass på at du ikke sletter de SPF-oppføringene som allerede ligger der. Da kan det være at e-post sendt ut fra din egen e-postkonto/webmail ikke blir omfattet av SPF lenger.

Vi legger gjerne inn SPF kostnadsfritt på dine vegne. Vi må da låne din innlogging til Domeneshop, One eller der hvor domenet ditt ligger i dag.